Kết nối
Tải ứng dụng
logo|
Trung tâm trợ giúp
Quay trở lại trang chủ
XIN CHÀO, HEBELA CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN ?
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác Cổng thanh toán Bảo Kim đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Hebela đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật.

2. Quy định bảo mật

- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (Internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các đối tác cổng thanh toán gồm:

  • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán do Bảo Kim cung cấp
  • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tải khoản được xác thực
  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Hebela áp dụng với Khách hàng:

  • Hebela cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuổi đã được mã hóa bởi Đối tác Cổng thanh toán cung cấp cho Hebela. Hebela không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ Khách Hàng.

  • Việc bảo mật thông tin thẻ Khách Hàng được thực hiện bởi đối tác Cổng thanh toán đã được cấp phép.

  • Đối với thẻ Quốc tế: Thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống Hebela. Đối tác cổng thanh toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

  • Đối với thẻ nội địa: Hebela chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

Hebela cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Hebela.